Modul subțire al corpului d emploi

BlackandDecker Scie Circulaire- Ksl - Type 2 - Instruction Manual (Roumanie)

II Greutatea netto cu lanţ şi bară Nivelul de vibraţii poate fi folosit pentru o comparaţie reciprocă a aparatelor electrice El se pretează şi pentru o evaluare preliminară a solicitării la vibraţii. Pentru o evaluare exactă a solicitării la vibraţii în cursul unui anumit program de lucru, ar trebui avute în vedere şi perioadele de timp în care utilajul este deconectat sau este în funcţiune dar în realitate nu este solicitat.

Aceasta poate reduce în mod însemnat volumul de solicitare cu vibraţii pe întreaga perioadă a programului de muncă. Stabiliţi măsuri suplimentare de securitate pentru protecţia personalului de deservire împotriva efectelor vibraţiilor, ca de ex.

Aceastaînseamnăcă utilizarea înpunctelederacordarealesedupăbunulplacesteinadmisibilă. Aparatul poateducelaoscilaţiitemporare detensiunedincauza condiţiilornefavorabiledinreţea.

Ca utilizator,încazdenevoieşiprinînţelegere cufurnizorul energieielectrice,trebuiesăasiguraţicapunctuldvs.

BlackandDecker Pistolet A Peindre- Bdps200 - Type 1 - Instruction Manual (Roumanie)

Funcţionarea este permisă numai cu întrerupător cu protecţie împotriva curentului eronat RCD curent eronat max.

Exigenţe la adresa operatorului Operatorul trebuie ca, înainte de a folosi utilajul, să citească cu atenţie modul de operare. Calificare: În afară de o instruire amănunţită din partea unui specialist, nu este necesară nici o altă calificare specială pentru deservirea prezentului utilaj. Utilizaţi pompa abia după ce aţi citit cu atenţie şi aţi înţeles modul de operare Respectaţi toate instrucţiunile de securitate cuprinse în manual. Comportaţi-vă cu responsabilitate faţă de terţe persoane.

MARINARIE | Bogdan Travail - weblogs.hu

Dacă aveţi dubii referitor la conectarea şi operarea utilajului, apelaţi la servisul pentru clienţi. Utilizare conform destinaţiei Ferăstrăul electric cu lanţ se poate utiliza numai la tăierea lemnului - perpendicular pe fibră.

Având în vedere datele tehnice şi instrucţiunile de securitate Această instalaţie se poate utiliza numai în scopul prezentat. Excepţie o fac minorii în cadrul pregătirii lor profesionale pentru a obţine deprinderi, aceasta doar sub supravegherea instructorului. Instructaj: Utilizarea aparatului necesită numai o instruire adecvată din partea unui specialist, respectiv de modul de operare.

Un instructaj special nu este necesar. Personalul de deservire este responsabil de accidente- le sau periclitarea persoanelor terţe. Aveţi grijă ca nimeni să nu se găsească în zona periculoasă Riscurilor reziduale Pericol de accidentare! Contactul cu lanţul ferăstrăului poate avea ca urmare accidente mortale, prin tăiere.

modul subțire al corpului d emploi

Nu atingeţi niciodată cu mâna lanţul ferăstrăului în mişcare. Pericol de recul! Reculul poate duce la accidente mortale, prin tăiere. Pericol de arsuri! Lanţul şi bara de ghidare se încălzesc în timpul funcţionării. Comportament în cazuri extreme Modul subțire al corpului d emploi rănitului primul ajutor şi chemaţi gnc lean shake arde rezultatele pierderii în greutate timp cât mai scurt ajutorul calificat al medicului.

Păziţi rănitul de alte accidente, şi calmaţi-l. În cazul unui eventual accident, la locul de muncă trebuie să se găsească întotdeauna la îndemână o trusă medicală de prim-ajutor, conform normei DIN Materialul pe care îl veţi consuma din trusa medicală trebuie completat imediat. Dacă sunteţi în căutarea de ajutor, vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii: 1.

Locul accidentului 2. Tipul accidentului 3. Numărul răniţilor 4. Tipul rănirii Simboluri Atenţie!

modul subțire al corpului d emploi

Citiţi modul de utilizare.! Atunci când efectuaţi orice lucrări pe pompă, întotdeauna scoateţi mai întâi ştecherul cablului de alimentare din priza de reţea. Dacă cablul se deteriorează sau se taie, scoateţi imediat ştecherul din priză. Atenţie - pericol de recul!. La distanţă de persoane Aveţi grijă ca nimeni să nu se găsească în zona periculoasă Ocrotiţi de umezeală Nu expuneţi utilajul ploii. Sistem anti-vibrator Lanţ de ferăstrău direcţie Purtaţi cască de protecţie!

modul subțire al corpului d emploi

Purtaţi protecţia ochilor! Purtaţi căşti de protecţie a auzului Purtaţi mănuşi d protecţie! Purtaţi încălţăminte de securitate cu protecţie împotriva tăierii, cu talpă aspră şi vârf de oţel!

Purtaţi haine de protecţie şi inserţie de protecţie împotriva tăierii!

Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare. Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente. Dacă vă este distrasă atenţia puteţi pierde controlul asupra maşinii. Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecţie. Ştecherele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocu- tare.

Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ. Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în mişcare.

Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare. Întrebuinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotriva tensi- unilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Arzătoare de grăsimi afroda. Top 10 arzătoare de grăsime - Rating Top 10 arde grăsimea din burtă în 12 zile Cea mai puternică pastilă dietetică ridicată pastila populara dieta xenical slim down supradozaj arzător de grăsimi trecut. Alternativă la fen fen cum să slim în jos figura.

Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii poate duce la răniri grave.

BlackandDecker Scie Circulaire- Ks1400l - Type 2 - Instruction Manual (Roumanie)

Purtarea echi- pamentului personal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor. Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.

Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare.

  1. Jalapeno arde grăsime
  2. Fi un arzător de grăsime
  3. BlackandDecker Pistolet A Peindre- Bdps - Type 1 - Instruction Manual (Roumanie)
  4. Cel mai bun mod de a pierde grăsime pentru sportivi

Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mişcare. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf. Folosiţi pentru execu- tarea lucrării dv.

Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere indicat.

manual Güde KS 402 P

O modul subțire al corpului d emploi electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată. Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folo- site de persoane lipsite de experienţă.

Supradozaj arzător de grăsimi

Controlaţi dacă componentele mobile ale sculei electrice funcţionează impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţionarea sculei electrice.

Înainte de utilizare daţi la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

Lehet, hogy érdekel