Burner de grăsime neo prolinex

burner de grăsime neo prolinex

Au participat reprezentanþi ai þãrilor-membre ale Consiliului interstatal pentru problemele PPI, directori ai oficiilor de brevete din þãrile CSI, înalþi funcþionari ai OMPI, OEAB, OEB, reprezentanþi ai unor organizaþii ºi asociaþii internaþionale nonguvernamentale, reprezentanþi ai Guvernului, ministerelor, departamentelor, instanþelor judecãtoreºti etc.

burner de grăsime neo prolinex

În mesajul de salut ªt. Odagiu, Viceprim-ministru, ministrul Economiei al Republicii Moldova, s-a referit la importanþa valorificãrii OPI în dezvoltarea economicã ºi socialã a þãrilor CSI, menþionând cã în curând în republicã va intra în vigoare o lege specialã privind activitatea inovaþionalã ºi transferul de tehnologii menitã sã impulsioneze activitatea inovaþionalã, implementarea invenþiilor, a noilor materiale ºi tehnologii.

burner de grăsime neo prolinex

Rolul Consiliului interstatal pentru problemele PPI în coordonarea procesului de realizare a drepturilor de PI la nivel regional. Alegerea Chiºinãului în calitate de gazdã a ºedinþei jubiliare a fost condiþionatã de faptul cã în ultimii trei ani Republica Moldova a deþinut preºedinþia Consiliului. Preºedintele Consiliului N. Taran, reprezentant plenipotenþiar al Republicii Moldova, Director General al AGEPI, a fãcut o amplã trecere în revistã a realizãrilor înregistrate de Consiliu în decursul unui deceniu ºi a evaluat perspectivele de activitate.

burner de grăsime neo prolinex

La ºedinþã s-a decis ca preºedinþia Consiliului sã fie preluatã de Republica Kirghizia. Preºedinte al Consiliului a fost ales R. Paladii, reprezentant plenipotenþiar al Ucrainei, Preºedinte al Departamentului de stat pentru proprietatea intelectualã din Ucraina.

burner de grăsime neo prolinex

Lehet, hogy érdekel