Biogen t5 arzătoare de grăsime seric

Balneofizioterapie v0

Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiștii în domeniile respective. Editura Epigraf S. Bucureşti 60, of.

REACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC JUD. HARGHITA

Ștefan cel Mare a blocul 4, et. Focus on Alflutop GRIB, A. GRIB, L. GRIB, S. NANI, A. TOMA, E. GRIB, N. TOMA, A. NANI, E. Este personalitatea care face parte din generația de aur a marilor bărbați ai Basarabiei, generație generatoare de istorie.

Marele nostru poet Grigore Vieru, la întrebarea De unde a apărut la un moment anume în conștiința noastră, a tuturor, fenomenul Nicolae Testemițanu? E argumentul ce explică apariția unor personalități de certă valoare și în Basarabia, înstrăinată de către forțele răului, personalități ca: Ion Druță, Eugen Doga, Maria Bieșu, Ion Ungureanu, Emil Loteanu. În medicină, aidoma unui stejar viguros, apare și se manifestă Nicolae Testemițanu.

Și continuă poetul:,nu-mi pot imagina reformarea medicinei noastre fără curajul acestei puternice personalități, care putea să apară numai dintr-un mare caracter și numai dintr-o iubire arzătoare pentru acest zbuciumat și fără de apărare pământ.

Inegalabila personalitate s-a născut în familia lui Andrei și Xenia Testemițanu din comuna Ochiul Alb, județul Bălți, oameni de o cumsecădenie și hărnicie exemplare, unde cei opt copii au primit o educație temeinică.

Moștenind calități alese de la părinți, bunici și străbunici, tânărul Nicolae a perseverat, impunându-se pe parcursul anilor prin muncă asiduă, tenacitate, talent și putere de convingere.

După absolvirea Școlii de cultură generală nr. În segmentul de timpactivează în calitate de medic secundar și asitent la Catedra Chirurgie Generală a ISMC, iar în următorii patru ani îndeplinește funcția de medic-șef al Spitalului Clinic Republican.

În anii se află în fruntea ISMC în calitate de rector, iar din până în deține onorabilul portofoliu de ministru al Ocrotirii Sănătății. Concomitent, suplinește postul de șef al Catedrei Chirurgie Traumatologică. Profesorul universitar, savantul, rectorul și ministrul Nicolae Testemițanu s-a cum de a pierde in greutate sfaturi de baza unor lucruri fundamentale: sănătatea biogen t5 arzătoare de grăsime seric și spirituală a neamului; pregătirea temeinică a cadrelor medicale naționale; limba română în învățământul medical; edificarea și păstrarea datinilor și tradițiilor strămoșești; prosperarea pământului străbun, apărat cu sfințenie de către predecesori, etc.

Anume în anii șaizeci, când a activat ca rector al ISMC și ministru al Ocrotirii Sănătății, și-a manifestat din plin calitățile neordinare: inteligența, omenia, inventivitatea, modestia, cumsecădenia, agerimea minții și devotamentul față de munca încredințată. Energia-i clocotitoare și planurile sale strategice deveneau realitate. A gândit și a promovat o originală strategie privind construcția numeroaselor spitale în întreaga republică totul pentru a ușura viața omului de la țară prin asistență medicală.

Principala preocupare a rectorului și ministrului Testemițanu rămânea a fi elaborarea biogen t5 arzătoare de grăsime seric promovarea strategiei de lungă durată pregătirea cadrelor naționale: băieții, fetele adunate de prin sate, cum nimereau la institut, deveneau adepții înfocați ai rectorului, care îi punea la carte, îi creștea gospodărește, părintește, îi tot deplasa prin țară, prin clinicile cele mai importante ale fostei Uniuni, pentru a-și desăvârși cunoștințele. Fără de carte, nu ne vom putea ridica de la pământ, le amintea părintește rectorul.

Este regretabil faptul că oameni extraordinari ca Nicolae Testemițanu, la începutul mileniului al treilea, sunt tot mai puțini.

Despre această perioadă sinistră și extrem de încurcată, prin care trece așchia de popor dintre Prut și Nistru, vorbesc tot mai insistent mulți intelectuali: savanți, scriitori, oameni de cultură.

După ce am obținut independența și suveranitatea, se întâmplă lucruri regretabile cu basarabenii noștri. Deși suntem parte componentă din etnosul românesc, deși vorbim aceeași limbă românească, fiind exponenții și purtătorii datinilor și tradițiilor strămoșești, deși avem destui oameni talentați, noi, cu unele excepții, nu prea dorim să avansăm și să dieta hiperproteica sporim potențialul intelectual, pierzând astfel șansa de a deveni cetățeni valoroși.

Devenim o pradă ușoară a comerțului internațional, irosim potențialul intelectual, brațele de muncă, uităm eminamente de rădăcini, de baștină și de valorile autentice ale neamului nostru limba, istoria și pământul strămoșesc. Or, N. Testemițanu Marele Bărbat al neamului românesc, nume încrustat cu litere de aur în istoria medicinei și culturii românești, a luptat o întreagă viață pentru întronarea acestor idealuri și valori.

Biogen t5 arzătoare de grăsime seric necrezut este faptul că a obținut atâtea performanțe pe vremea unui regim totalitar. A fost trădat, hărțuit, învinuit de rea-credință, dar n-a cedat, și-a păstrat verticalitatea, aidoma unui arbore viguros. Profesorul universitar omagiat s-a impus și ca un remarcabil savant: a publicat circa de studii, inclusiv 15 monografii.

 1. Pierdere în greutate de 16 puncte
 2. Balneofizioterapie v0
 3. BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE - PDF Free Download
 4. SĂNĂTATE PUBLICĂ, ECONOMIE ŞI MANAGEMENT ÎN MEDICINĂ - PDF Free Download
 5. Chimie Farmaceutica Vol 1 UNIT - weblogs.hu

E o suită de lucrări științifice strălucitoare prin originalitate și profunzime, sunt studii de sinteză, în care își dau întâlnire ineditul și erudiția, lapidarul și plasticitatea Iulian Grossu. A studiat cu meticulozitate diverse domenii ale medicinei, dar a purpure box slimming și a perseverat în următoarele trei: chirurgia generală, medicina socială și managementul sanitar.

 • Cloramina B N-Clorobenzensu I fonam ida sarea de sodiu Diclorarnina T N,N-Dicloro-p-toluensulfonamida Cloraminele sunt Intrebuintate ca solutii de concentratii diferite pentru dezinfectia plaqilor, obiectelor, sterilizarea apei potabile.
 • Lista standardelor internaționale ASTM - List of ASTM International standards - weblogs.hu
 • Николь старалась идти на крик, но быстро двигаться ей не удавалось: трудно было различить голос ребенка в грохоте взрывов.
 • Arzătoare bune de grăsime pentru a pierde în greutate
 • REACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC JUD. HARGHITA - PDF Kostenfreier Download
 • Он поглядел на Николь и расплылся в широкой улыбке политикана.
 • Cea mai bună cercetare privind pierderea în greutate
 • _Вся_ эта Вселенная - не просто наша Галактика, все звездные системы до конца небес - составляет для Бога одну экспериментальную базу.

Acestea au constituit preocuparea fundamentală de-o viață, după cum remarcă colegii săi de breaslă. Anume în aceste domenii s-a regăsit pe sine acest mare Om și Savant deschizător de drumuri și de noi orizonturi.

Fundamentându-și și lansându-și concepția strategică originală privind reorganizarea sistemului ocrotirii sănătății prin centralizarea asistenței de staționar și descentralizarea asistenței de ambulatoriu, s-a obținut o sporire a gradului de accesibilitate a asistenței medicale specializate la locul de trai Iulian Grossu.

cum să pierdeți greutatea prin intermediul armpiturilor witcher 3 pierde în greutate

Nicolae Testemițanu a fost un iscusit orator și un pedagog de excepție în domeniul învățământului universitar, demonstrând competențe și dexterități inedite în procesul de predare a disciplinelor de profil. Sute și mii de studenți au avut marele noroc să cunoască harul și măiestria acestui renumit pedagog, înzestrat cu cunoștințe enciclopedice și calități civice și morale de notorietate.

El devenise un model de profesionalism și moralitate jinduit de foarte mulți profesori universitari, medici din republică. Întotdeauna, cuvântul rostit de ingeniosul orator emana înțelepciune, bunătate proverbială, căldură și lumină sufletească rod al harului și talentului incomensurabil.

De fapt, maestrul Testemițanu și-a dorit ca și pe această palmă de pământ să se întroneze Istoria și Cultura adevărată, Limba Română, să fim din nou un Neam și o Țară Românească.

🍀 Am slăbit timp de 1 zi fără diete și exerciții - Eu stiu TV

Iscusitul chirurg N. Testemițanu a fost și un talentat conducător manager, cum se spune astăziînalt apreciat de comunitatea medicală din întreaga republică și din afara ei, grație iscusinței și măiestriei de a dialoga, de a organiza și a ghida colectivele de medici, de studenți și de profesori universitari.

Și încă ceva: acest neîntrecut orator mai avea o carismă aparte, copleșind auditoriul de fiecare dată. Discursurile sale inspirate erau extrem de vii, demonstrând o sclipitoare erudiție, iar luările de cuvânt, intervențiile sale erau adevărate exegeze, care fascinau ascultătorii prin inteligența lor.

Fiind un om de echipă, a dat dovadă întotdeauna de onestitate și de un mare angajament instituțional. Ca un Făt-Frumos din basm, care creștea într-o zi cât alții într-un an, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, în cei peste 70 de ani de existență, a prosperat, devenind cel mai important și prestigios centru științific, curativ, cultural de instruire universitară și postuniversitară continuă a specialiștilor-medici și farmaciști din Republica Moldova.

Acest merit aparține colectivului profesoraldidactic de excepție, dar mai ales galeriei de rectori și savanți iluștri, printre care un loc aparte îi revine Omului-legendă, Marelui Patriot Nicolae Testemițanu, care a muncit și a făurit, fără a-și precupeți forțele și sănătatea, pe altarul medicinei. Intrăm de fiecare dată în această școală a înțelepciunii cu creștetul descoperit, cum se intră într-o ctitorie menită să purifice.

Universitatea de Medicină și Farmacie a Republicii Moldova se mândrește cu numele eminentului savant, pedagog și om de stat Nicolae Testemiţanu.

Bine ați venit la Scribd!

El este biogen t5 arzătoare de grăsime seric dintre personalităţile care aparţin deopotrivă istoriei și legendei. Nicolae Testemiţanu s-a născut la 1 augustîn comuna Ochiul Alb, fiind al treilea dintre cele cinci surori și cei trei fraţi. Copilăria și-a petrecut-o ca toţi copiii de la sate, dar pleca dimineaţa la școală mai devreme, că așa făceau băieţii mai sârguincioși la învăţătură, și se întorcea după lecţii pe altă uliţă, admirând livezile gospodarilor, că tare îi mai plăceau satul și oamenii chiar de mic copil.

Sorbind cu nesaţ tot ce i-a dat școala primară din sat, gimnaziul din Baraboi, Liceul Ion Creangă și școala medie, Nicolae Testemiţanu termină studiile cu eminenţă. Apoi, inspirat de viaţa satului, pasionat de medicină și animat de dârzenie și ambiţie sănătoasă, care i-au caracterizat întreaga-i carieră, tânărul Nicolae pleacă la Chișinău, spre a depune dosarul, înpentru studii la Facultatea Curativă a Institutului de Medicină din Chișinău.

Cinci ani de studii la facultate au trecut în marș forţat.

motive pentru pierderea în greutate după avort pierde grăsime în timp ce menține greutatea

Anul semnifică pentru istoria învăţământului superior medical prima promoţie numită mai apoi de aur din admiterea locală cu termenul de studii de cinci ani, absolvent al căreia a fost și Nicolae Testemiţanu.

Absolvind cu menţiune facultatea, tânărul specialist, pătruns de strădaniile plugarilor, se reîntoarce la ţară, începându-și activitatea practică în secţia de chirurgie a Spitalului central raional Râșcani în calitate de medic-ordinator.

Încărcat de

De la bun început își fixase un domeniu concret de activitate chirurgia. Ceva mai târziu, el consideră că ar trebui mai întâi să facă studii postuniversitare, pentru a-și perfecţiona cunoștinţele și deprinderile încă puţin experimentate în specialitatea preferată. Această idee devine realitate în același an,când, în baza ordinului rectorului Ipatie Soroceanu, Nicolae Testemiţanu este înregistrat în calitate de ordinator clinic la Catedra Chirurgie Generală a Institutului de Medicină din Chișinău.

Această decizie curând avea să dea roade bogate. Activitatea desfășurată de-a lungul mai multor ani în cadrul catedrei numite îi permite lui Nicolae Testemiţanu să ocupe diferite funcţii: ordinator clinic X. Cariera lui N. Testemiţanu a avut cu adevărat un traseu fulminant. La bază s-a aflat omul, specialistul, acel factor puternic în stare să propulseze orice. Ar fi putut să îmbrăţișeze oricare altă profesie și ar fi făcut tot atât de mult pentru ea, cât a făcut și pentru medicină.

Fiind numit rector al Institutului de Medicină, a purces de urgenţă la deschiderea unor noi facultăţi: StomatologieMedicină ProfilacticăFarmaciemai apoi plasând-o aici și pe cea de perfecţionare a cadrelor medicale Scopul său era să satisfacă măcar parţial marele deficit de cadre.

pierderea suplimentelor de grăsime mama iunie pierdere în greutate wendy williams

Nicolae Testemiţanu devine o autoritate, iar sub bagheta sa lumea lucrează cu multă dăruire se deschid noi clinici, catedre, laboratoare. Concomitent, începe construcţia a două blocuri de studii a câte patru etaje fiecare, repară și construiește cămine studenţești, fondează o tabără sportivă a Institutului pe litoralul Mării Negre.

Tot atunci este fondat primul Laborator central de cercetări știinţifice în medicină, este finalizat noul bloc morfologic. Firește, această energie și vâna de gospodar au atras atenţia potentaţilor zilei și ei îl acceptă, îl promovează în funcţia de ministru al Sănătăţii. La început a refuzat oferta, dar în acele vremuri trebuia să te conformezi Cunoscând prea bine paragina din ramura respectivă, abordează problema creșterii și consolidării cadrelor știinţifice naţionale.

Stabilește legături cu diverse instituţii de profil din fostele republici unionale, îi convinge pe mulţi miniștri de resort să ajute Moldova în privinţa instruirii și consolidării cadrelor știinţifice de profil medical.

Beneficiar: Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc 1.

A selectat și a recomandat la studii în doctorantură, în diverse centre știinţifice din fosta Uniune Sovietică, circa de persoane, care ulterior au revenit la baștină cu o pregătire excelentă, cu grade de cercetători în multe specialităţi. Interesul său știinţific și practic era orientat spre argumentarea necesităţii de a lichida deosebirile de fond dintre nivelurile de asistenţă medicală acordată populaţiei rurale și celei urbane.

A creat o școală știinţifică cu orientare aprofundată în direcţia dată, a adunat în palmaresul său știinţific peste de lucrări publicate, inclusiv 15 monografii, a elaborat o nouă concepţie știinţifică de organizare a asistenţei medicale specializate de ambulatoriu și de staţionar cu servicii de urgenţă acordate populaţiei rurale.

Testemiţanu creează o puternică școală știinţifică, lucrează împreună biogen t5 arzătoare de grăsime seric discipolii săi la soluţionarea problemelor ce trebuia să conducă la formarea noii concepţii privind sistemul organizării eficiente a asistenţei medicale a populaţiei rurale.

Acesta era scopul său suprem de a aduce medicina specializată mai aproape de oamenii muncii, în sat. Descentralizarea serviciului de ambulatoriu presupunea crearea unei reţele largi de ambulatorii medicale sătești de tip nou, de sine stătătoare, și puncte medicale, paralel lichidându-se treptat spitalele de sector, sporind, în același timp, capacităţile spitalelor raionale centrale.

Pentru această titanică muncă, Nicolae Testemiţanu, împreună cu unii discipoli biogen t5 arzătoare de grăsime seric săi, în anulse învrednicește de onorificul titlu Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul știinţei și tehnicii. Catedra condusă de el este confirmată oficial și recunoscută în fosta URSS ca Centru știinţific de coordonare biogen t5 arzătoare de grăsime seric problemelor de organizare a ocrotirii sănătăţii populaţiei rurale.

Natura l-a înzestrat pe N. Testemiţanu cu calităţi excepţionale și el se străduia să îmbine armonios activitatea știinţifică, pedagogică și educativă cu cea obștească și organizatorică. A fost lider al tineretului în Institut, mai apoi a fost ales de două ori deputat, din partea circumscripţiei electorale Otaci, în Sovietul Suprem al Republicii Moldova. Pe vremurile acelea grele, adesea mă gândeam: de unde îi vin puterile, inspiraţiile?

md pierdere în greutate recenzii cel mai bun amestec de băuturi de ardere a grăsimilor

Răspunsul mi-l dădea el însuși, povestind cu înflăcărare despre nenumăratele întâlniri cu oameni de la sate, cu ţăranii, pe care-i iubea și îi stima: Am primit o nouă doză de energie cât se poate de pozitivă aceste cuvinte le repeta ori de câte ori se întorcea dintr-un sat sau altul. Vorbea întotdeauna cu mare respect și recunoștinţă de baștina sa, de oamenii din Ochiul Alb, care-l alimentau permanent cu puteri noi și înţelepciune.

Întotdeauna dornic de oameni, Testemiţanu continua cu aceeași amabilitate să se întâlnească cu colegii, prietenii, să discute cu ei, să caute calea de soluţionare a numeroaselor probleme ce vizau nu numai medicina, dar și știinţa în genere, învăţământul, cultura. Avea cele mai frumoase contacte și relaţii cu savanţii de la Universitatea de Stat, de la Academia de Știinţe a Moldovei, cu personalităţi remarcabile din centrele de medicină din Moscova, Riga, Vilnius, Sankt Petersburg ș.

Dupăprin cădere, Nicolae Testemiţanu a știut a se înălţa nu fiecare este capabil de așa ceva. L-au ajutat spiritul său de autodisciplină, capacitatea sa colosală de muncă. Și, bineînţeles, o susţinere enormă în tot ce făcea o avea din partea familiei, îndeosebi din partea soţiei, mult stimatei doamne, profesor universitar Ludmila Testemiţanu, care, fiind și ea un om foarte bun la suflet, inteligent, medic și savant, îi înţelegea pe deplin aspiraţiile și suferinţele.

Clinica de Neurologie la frumoasa vârstă de 50 de ani. Andrei Uncuţa. Estimarea percepţiei lucrătorilor medicali privind eficienţa aplicării sistemului informaţional medical integrat.

Nicolae Testemiţanu își iubea nespus de mult copiii Andrei și Elena, cărora le-a lăsat ca moștenire o avere colosală: un nume devenit un adevărat simbol pentru întregul nostru neam. Din momentul în care i-a fost acordat Premiul de Stat în domeniul știinţei și tehnicii, statul deja recunoscuse și preţuise tot ce a dovedit el să facă. E un lucru firesc și onorabil că vârfurile conducătore, în asonanţă cu întregul popor, ţin mult la perpetuarea memoriei acestui destoinic fecior al neamului.

Profesorul Nicolae Testemiţanu va rămâne de-a pururi un exemplu nu doar pentru noile generaţii de medici, ci și pentru întreg poporul moldav. Consider că cea mai bună formă de păstrare a memoriei Marelui Testemiţanu este să facem pentru medicină, pentru îmbunătăţirea sănătăţii poporului cât mai mult, să ducem cu succes la capăt reformele în ramură.

Balneofizioterapia ocupă un loc important în cadrul te- rapiei complexe, deoarece se adresează organismului uman cu acei factori care, în procesul dezvoltării evolutive, au avut o influenţă favorabilă sau defavorabilă asupra acestuia, con- diţionată de intensitatea lor şi de caracterul mecanismelor -speciale de adaptare. Spre deosebire de terapia chirurgicală şi medicamen- toasă, care au un cîmp de activitate limitat la un anumit aspect al procesului morbid, balneofizioterapia cuprinde toate fazele de dezvoltare ale acestuia : faza latentă predispoziţio- nală sau preclinică, faza aparentă cu modificări funcţionale, faza manifestă cu leziuni viscerale şi faza de postboală, care se referă la terapia sechelelor sau la dezvoltarea unor funcţii noi de compensare. Un lucru demn de remarcat este acela că terapia cu agenţi fizici, privită istoric, are un caracter constant, spre deosebire de terapia medicamentoasă, care cunoaşte perioade de utilizare maximă, ca şi perioade de renunţare pentru unul şi acelaşi medicament. Această constatare aduce după sine concluzia că terapia cu agenţi fizici este cea mai veche. Ea a evoluat în etape, pornindu-se de la o fază empirică şi dezvoltîndu-se paralel cu celelalte ştiinţe, cu care are mari contingenţe, pînă la etapa actuală ştiinţifică.

Este bine-venit faptul că a avut loc turnarea medaliei de stat comemorative Nicolae Testemiţanu anulpe care deja o deţine un număr anumit de specialiști; este instalat bustul său în curtea Universităţii, la spitalul raional Drochia; în unele localităţi sunt denumite străzi și instituţii medicale în memoria sa.

Testemiţanu au întreprins multiple acţiuni pentru păstrarea memoriei lui: la iniţiativa catedrei a fost instalată placa comemorativă pe clădirea unde a locuit familia Testemiţanu, bustul la catedră, a fost inaugurată galeria șefilor de catedră și a miniștrilor Sănătăţii, este deschis muzeul Catedrei Nicolae Testemiţanu, sunt elaborate multiple publicaţii și organizate conferinţe știinţifice consacrate vieţii și activităţii profesorului universitar Nicolae Testemiţanu.

Testemiţanu a avut o întâlnire cu colegii săi la 35 de ani de la absolvirea Institutului de Medicină din Chișinău numai cu o oră până la decesul biogen t5 arzătoare de grăsime seric, la Apa trece, pietrele rămân, spune un vechi proverb. Generaţiile de medici se vor rândui una după alta, dar memoria despre această mare personalitate, despre zbuciumul său deșteptător de raţiune rămâne un bun al tuturor generaţiilor.

Bibliografie 1. Nicolae Testemiţanu. În: Literatura şi arta,25 august.

Profesorul Nicolae Testemiţanu. În: Moldova suverană,25 iulie. Atât de simplu, atât de mare În: Viaţa satului,2 aprilie. Cu dragoste şi sacrificiu.

În: Viaţa satului,2 aprilie. Un nume devenit simbol. Viaţa şi opera profesorului Nicolae Testemiţanu. În: Literatura şi arta,31 iulie. Profesorul Nicolae Testemiţanu medic umanist, cetăţean şi patriot. În: Moldova suverană,16 septembrie. Stringenta necesitate de extindere a relaţiilor. În: De Nicolo Testemitiano. Chişinău,p I. Nicolae Testemiţanu viguros stejar al neamului.

Nicolae Testemițanu este profesorul de elită și omul de stat care și-a consacrat activitatea problemelor fundamentale: sănătatea fizică și spirituală a neamului. Anume acest patriot și ilustru om de știință este cel care a reformat medicina autohtonă, care a insistat și a perseverat în pregătirea temeinică a cadrelor medicale naționale, fiind conștient că doar crescând și educând specialiști din rândurile băștinașilor va putea ajusta la cerințele timpului nivelul de asistență medicală acordată populației, va mări accesibilitatea și va îmbunătăți calitatea serviciilor medicale oferite atât bolnavilor din mediul urban, cât și celor din mediul rural, ultimii preocupându-l în mod special.

Preocupat de grijile oamenilor simpli și înțelegând că datoria sfântă a unui doctor este de a vindeca bolnavul, dar mai ales de a-l alina, a-l susţine moral, medicul Nicolae Testemițanu conștientizează că LIMBA este cea care aproprie pacientul de persoana care-l tratează, iar cunoașterea limbii materne de către viitorii medici va biogen t5 arzătoare de grăsime seric baza și cerința obligatorie pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și evoluția medicinei autohtone, însemnând, totodată, și o relaționare strânsă cu modul de a gândi, cu cultura și cotidianul poporului nostru.

De aceea, omul de stat Nicolae Testemițanu militează pentru învățarea limbii materne și își asumă responsabilitatea de a introduce și a folosi limba română în procesul didactic al Institutului de Stat de Amber riley pierdere în greutate din Chișinău. Sub ghidarea lui au fost traduse din limba rusă și editate zeci de manuale și materiale didactice în limba maternă, fapt care a ușurat însușirea materiei de către studenți și medici.

Promotor al valorilor naționale, pasionat de frumusețea limbii materne, Nicolae Testemițanu nu se oprește aici. Respectând cadrul legislativ, în Constituție fiind stipulat faptul că rusa și,moldoveneasca româna sunt limbi de stat, marele patriot are curajul să țină, la sesiunea Sovietului Suprem, un raport în limba maternă, apoi susţine deschiderea, vizavi de Universitatea Pedagogică Ion Creangă, a primei grădiniţe moldovenești, pentru că ilustrul savant știa: dialogul, lectura și scrisul în limba maternă trebuie antrenate constant, pentru a crește nivelul de cunoaștere și vorbire a ei de către populație.

Lehet, hogy érdekel